20 September Co-creatie Afvalscheiding

The Challenger

Avalex is hét reinigingsbedrijf van de gemeenten Delft, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Rijswijk, Pijnacker- Nootdorp en Wassenaar. Het bedrijf heeft de taak het afval binnen deze gemeenten op te halen van zo’n 160.000 huishoudens en zorg te dragen voor de verwijdering en verwerking. Het goed scheiden van afval is niet alleen beter voor het milieu, hierdoor kunnen ook de tarieven van Avalex laag worden gehouden. In gescheiden vorm kan afval direct aangeboden worden als een grondstof voor hergebruik. Denk hierbij aan bijv. plastic, meubels, kleren enz. Belangrijk is dat er zo min mogelijk ‘restafval’ aangeleverd wordt.

Real-life Co-creatie Challenge Avalex Afvalscheiding op 20 september 2013

Onlangs heeft de directie van Avalex de opdracht gegeven tot het maken van een beleidsnotitie 2012-2020. Eind van dit jaar moet deze vooruitstrevende notitie antwoord geven op de volgende vraag:

Hoe zorgt Avalex er voor dat in 2020 65% van het aangeleverde huishoudelijke afval kan worden hergebruikt?

Het innovatie-beleidsteam van Avalex wil samen met The Next Co-creator CommunityThe Next Cocreator Community en Avalex graag antwoord vinden hoe zij burgers meer kan betrekken bij de invulling van het aanbieden en verzamelen van afval.

We gaan daarom aan de slag met de volgende vragen:

 • Wat zijn de drijfveren (en belemmeringen) van bewoners/huishoudens om afval gescheiden aan te bieden?
 • Welke verschillende inzameltechnieken zijn er denkbaar voor bewoningstypen (laagbouw, hoogbouw etc.)?

Methodiek

Ter inspiratie laten we eerst een video zien van een bedrijf dat al veel doet in de circulaire economie. We zullen een korte presentatie geven met de laatste ontwikkelingen op het gebied van co-creatie. Daarna ga je zelf aan de slag met “A day in the live of ….. “. Je gaat je inleven in het leven van een bepaald type bewoner, bijvoorbeeld een bewoner uit Wassenaar met veel ruimte, of een bewoner in Delft wonend op een kleine flat met een balkon.

Doelstelling en Resultaat

Als deelnemer ervaar je de kracht van co-creatie door samen met andere eindgebruikers tot innovatieve ideeën te komen van afvalscheiding. Die beter aansluiten bij de wensen en behoeften van bewoners/huishoudens. Of die (nieuwe) klantinzichten opleveren waarop het bedrijf producten kan ontwikkelen. Het bedrijf krijgt een eerste aanzet van mogelijke oplossingen, bedacht vanuit de burger zelf. En wie weet, zijn we wel bezig voor de gehele afvalbranche, mocht dit uitgroeien tot een Best-Practice. Productontwikkeling vanuit de klant is in deze branche in elk geval nog een unicum!

Als deelnemer krijg je:

 1. Inzicht in hoe co-creatie leidt tot meer creatieve ideeën;
 2. Inzicht in hoe je een inlevingsmethodiek toepast;
 3. Inzicht in hoe klantinzichten ontstaan;
 4. Inzicht in hoe je (visuele) creativiteit toepast om nieuwe ideeën te creeën;
 5. Inzicht in het toepassen van de 9 tips die een goede facilitator toepast;
 6. Begrip wat anderen zien, zeggen en doen en je weet dat te vertalen naar klantinzichten, die je kunt verdedigen;
 7. Inspiratie tot het denken vanuit klanten met hun behoeften en wensen;
 8. Inzicht in je eigen blinde vlekken die co-creatie in de weg kunnen staan;
 9. Concrete acties die je binnen 48 uur in je eigen werksituatie kunt toepassen;
 10. Vooraf goede afval-inzamelvoorbeelden op onze open Next Cocreator Linkedingroep: http://linkd.in/14FL3ci
 11. Toegang tot een netwerk van inspirerende mensen die er plezier in hebben om maatschappelijke problemen met elkaar op te lossen.

Doelgroep

Doe je mee? Wij zijn op zoek naar 40 ondernemende mensen die willen meedenken om deze challenge op te lossen. Gezien de aard van de challenge vragen we dit keer geen experts vanuit de afvalbranche om mee te doen. Maar mensen die een innovator of een pionier zijn in hun werkgebied. Of mensen die graag mee willen denken over een maatschappelijk probleem: betere afvalscheiding, bedacht vanuit de burger zelf. Zodat er een duurzamere economie kan ontstaan dan nu.

Locatie

Belevingscentrum Wolter & Dros in Amersfoort.

Tijd

We starten om 15.00 uur en eindigen om 19.00 uur.

Doe je mee?

20 September is jouw kans om deel te nemen aan deze derde Real-life Co-creatie Challenge in 2013. Wil jij meer succes met co-creatie door aan een real-life case te werken en nieuwe methodieken jezelf aan te leren? Reserveer jouw plaats voor 20 september voordat het vol is!

Investering

En laat je niet weerhouden …. het is nog steeds kosteloos. Je betaalt slechts €30,00 (inclusief BTW) als bijdrage aan de cateringkosten.

Co-creatie Challenge The Next Cocreator Community


Loading ... Loading ...