Resultaat Co-creatie Challenge Social Platform

Tijdens de Co-creatie Challenge op 15 maart 2013, werd in slechts 4 uur tijd, 400 manjaar aan kennis gemobiliseerd en samengebracht om 4 protypes van de website Ikzoeknu.nl te toetsen met potentiële eindgebruikers. Ikzoeknu.nl wordt een online omgeving waarop je op commerciële en niet commerciële basis kunt samenwerken. Roland Lentze, de ondernemer achter Ikzoeknu.nl lichtte zijn concept en vragen toe. Vervolgens gingen de 40 deelnemers, potentiële eindgebruikers van Ikzoeknu.nl, in 2 korte rondes die vragen voor hem oplossen. Aan het einde presenteerden zij de beste oplossingen terug aan de ondernemer. Met waardevolle resultaten ging hij terug naar de ‘tekentafel’.

Van klantprofiel naar mensprofiel

Co-creatie Challenge The Next Cocreator CommunityIkzoeknu.nl gaat over mensen. Mensen die op zoek zijn naar een sociale ervaring van zakendoen. Op commerciële en niet commerciële basis. Al snel waren de deelnemers het erover eens. Iedereen kan zich aansluiten bij Ikzoeknu.nl. Je hoeft niet perse een klant te zijn. Het klantprofiel moet een mensprofiel worden! Een profiel waarbij jezelf kunt aangeven wat je belangrijk vindt. Met een look & feel die meer organisch en minder hoekig is. Een profiel dat schets hoe jij je als individu verhoudt tot anderen, als onderdeel van je sociale netwerk. Met als kernwaarde: VERTROUWEN!

Een verlangen om erbij te horen!

Co-creatie Challenge The Next Cocreator CommunityWe geloven in Ikzoeknu.nl als zij in staat is de verbinding te maken tussen het idee platform en het handelsgedeelte. Dan willen we erbij horen en geven we graag onze ideeën om er nog een beter sociaal platform van te maken. In ruil daarvoor krijgen we erkenning, dat vinden we echt belangrijk! Deze erkenning kent vele verschijningsvormen. Met als kernwaarde: MENSELIJKE MAAT!

Van 6 naar 1 Unique Selling Point!

The Next Cocreator Community 15 maart 2013Waarom zou ik als gebruiker naar Ikzoeknu.nl komen? Met die vraag werd flink gestoeid en in de korte tijd werd er nog geen eenduidig antwoord op gevonden. Wel werden een aantal oplossingsrichtingen meegegeven:

  • De sociale USP’s moeten nog geïntegreerd worden aan de business USP’s.
  • Je moet niet voor iedereen willen zijn.
  • Alle USP’s bij elkaar biedt de sleutel tot 1 USP.
  • Woorden die in de USP dienen terug te komen zijn: verbinden, delen, vinden.

Sociale meerwaarde bieden

De resultaten pagina van het business gedeelte gaf heel wat uitdaging voor de deelnemers om met de beste oplossing te komen. In de onderstroom was het gevoel dat de oplossing zit in de sociale meerwaarde. In het huidige prototype staat het product nog teveel centraal. Echter, de producten zouden meer een symbool dienen te worden voor de waarden en opvattingen die de mensen op Ikzoeknu.nl belangrijk vinden. SOCIALE OVERWAARDE als belangrijke kernwaarde dus!

Conclusie resultaat

Kortom, een zeer waardevol resultaat voor Roland Lentze, de oprichter achter Ikzoeknu.nl. De deelnemers gaven hem 3 belangrijke kernwaarden terug om zijn concept naar de afrondende fase te brengen. Naast de nodige functionele verbetermogelijkheden.

Meld je ook aan voor The Next Co-creator Linkedin groep en lees welke versvolgstappen Roland aan het maken is!

Wat is de meerwaarde van co-creatie?

Deze Co-creatie Challenge werd opgenomen door RTL-Z in samenwerking met Gamechanger en Wolter & Dros. De uizending wordt in mei op de televisie gebracht in het kader van het Nieuwe Ondernemen. De inleiding ‘Co-creatie zoals wij dat zien’ die Marieke Schoenmaker heeft gegeven kun je hier lezen op haar blog Cocreatiekracht.

Frankwatching verslag

Een uitgebreid verslag van deze Co-creatie Challenge werd door Tineke Pauw gepubliceert op Frankwatching met het artikel ‘Van vaag concept naar 25 ideeën in 4 uur’.

Heb jij een challenge die je wilt inbrengen?

We zijn op zoek naar organisaties en ondernemers uit de bouw, zorg, welzijn, onderwijs en gemeentelijke sector, die hun challenge durven in te brengen met vraagstukken waar ze in korte tijd oplossingsrichtingen voor zoeken. Echter, wij gaan niet over 1 nacht ijs! Wil je meer erover weten? Lees ‘aanmelden co-creatie challenges’.


Loading ... Loading ...

0 Comments